Kulima

Kodi Chingwe Cha Wood Chimalemera Motani

Kodi mumayesa bwanji nkhuni, Pa chingwe chonse chopangidwa ndi thundu la bur, omwe angodulidwa kumene amalemera mpaka 4960 lbs. ndi 3768 lbs. zikauma. Pa chingwe chathunthu chofiira kapena pinki

Kodi Chingwe Cha Wood Chimalemera Motani

Kodi mumayesa bwanji nkhuni, Pa chingwe chonse chopangidwa ndi thundu la bur, omwe angodulidwa kumene azilemera mpaka 4960 lbs. ndi 3768 lbs. zikauma. Pa chingwe chathunthu chofiira kapena pinki

Kodi Chingwe Cha Wood Chimalemera Motani

Kodi mumayesa bwanji nkhuni, Pa chingwe chonse chopangidwa ndi thundu la bur, omwe angodulidwa kumene amalemera mpaka 4960 lbs. ndi 3768 lbs. zikauma. Pa chingwe chathunthu chofiira kapena pinki

Kodi Chingwe Cha Wood Chimalemera Motani

Kodi mumayesa bwanji nkhuni, Pa chingwe chonse chopangidwa ndi thundu la bur, omwe angodulidwa kumene azilemera mpaka 4960 lbs. ndi 3768 lbs. zikauma. Pa chingwe chathunthu chofiira kapena pinki

Kodi Chingwe Cha Wood Chimalemera Motani

Kodi mumayesa bwanji nkhuni, Pa chingwe chonse chopangidwa ndi thundu la bur, omwe angodulidwa kumene amalemera mpaka 4960 lbs. ndi 3768 lbs. zikauma. Pa chingwe chathunthu chofiira kapena pinki

Kodi Chingwe Cha Wood Chimalemera Motani

Kodi mumayesa bwanji nkhuni, Pa chingwe chonse chopangidwa ndi thundu la bur, omwe angodulidwa kumene amalemera mpaka 4960 lbs. ndi 3768 lbs. zikauma. Pa chingwe chathunthu chofiira kapena pinki