Chipembedzo

MAPEMPHERO AMPHAMVU KWA ODWALA

Patsamba lino mupezamo mawu olimbikitsa ndi Pemphero kuti Odwala aziwerenga mukakhala kuti simukumva bwino kapena kudwala. Kuchokera pamawu amachiritso ochokera m'Baibulo kufikira pakupeza mphamvu